Medlemsvillkor för Club D&D

1. Medlemskap i Club D&D är kostnadsfritt. För att bli medlem krävs det att du fyllt 16år. Medlemskapet är kortfritt och baserat på personnummer för bonusregistrering. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas.

2. Bonus utgår endast på inköp gjorda i D&D:s butik. Vid inköp ska giltig legitimation uppvisas för att inköpet skall registreras som bonusgrundande inköp. Bonusgrundande inköp är endast inköp till eget hushåll. Köp av presentkort är inte bonusgrundande. För att erhålla bonuscheck måste inköp göras på minst 2000kr under ett kalenderår. Ett kalenderår löper från den 1/1 till 31/12. Poängen avräknas den 30/6 samt 31/12, därefter utbetalas bonusen två gånger per år. Bonusen utbetalas i form av en bonuscheck. Bonuschecken kan inte lösas in mot kontanter.

Våra bonusnivåer:

2 000 kr upp till 3 999 kr → 2%

4 000 kr upp till 5 999 kr → 3%

6 000 kr upp till 7 999 kr → 5%

8 000 kr upp till 9 999 kr → 6%

10 000 kr upp till 19 999 → 8%

20 000 eller mer → 10%

3. Force Majeure: D&D är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständigheter. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om D&D vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. D&D är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om D&D varit normalt aktsam. D&D ansvara inte i något fall för indirekt skada.

4. Ändring av villkor: D&D förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren för D&D:s kund club. D&D förbehåller sig rätten att spärra kort i händelse av missbruk.

5. Gilltighetstid: Medlemskapet gäller tillsvidare eller till endera parten säger upp det. D&D förbehåller sig rätten att spärra kort i händelse av missbruk.

6. Behandling av personuppgifter: Personuppgifter och uppgifter om inköp (kassakvittoinformation) som sker hos D&D sparas och behandlas hos D&D och hos D&Ds samarbetspartners. Uppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till utomstående aktörer. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att administrera medlemskap och bonus samt för att administrera, analysera och samla information för att kundanpassa erbjudanden och rabatter på produkter och tjänster. Ditt personnummer behöver vi eftersom club D&D är baserat på personnummer för bonusregistrering samt för uppdatering av adressuppgifter och garantera att din bounscheck inte hamnar i fel händer. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. D&D kommer att på eget eller medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Integritetspolicy

Butiken har upphört!